तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Wednesday, May 2, 2018

पाऊस होऊन गरजताना

पाऊस होऊन गरजताना तू आभाळ व्हावे अन मी पाणी
सरी  वर  सारी अन तू विशाल आभाळी .....

पाऊस होऊन गरजताना तू आभाळ व्हावे अन मी पाणी
थेंबे थेंबे तळे अन तू अथांग सागरी ........

पाऊस होऊन गरजताना तू आभाळ हव्वे अन मी पाणी
मधुर पंचमात तू राग धानी ......

पाऊस होऊन गरजताना  तू आभाळ व्हावे अन मी पाणी
मातीचा ओलावा अन कतार रात्र काली

पाऊस होऊन गरजताना  तू आभाळ व्हावे अन मी पाणी
चंद्राचे चांदणे अन चमकती चांदणी .....No comments:

Post a Comment

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!