तुझा ध्यास तर नेहेमीच घेते… तू कधी माझा ध्यास घेशील ????

Saturday, February 9, 2013

काहीशी ओळखीची

अचानक मागे वळून पहिले आणि परत तू दिसलीस आज  ...
काहीशी ओळखीची पण बरीचशी अनोळखी...
निळ्या भोर आभाळाशी बोलणारी...तू सांज  वाट ...

कधी निरभ्र आकाशाला तर कधी चंदेरी रात्री ला....
कधी भर रस्त्याला तर  कधी उंच डोंगराला...सांगितलेली हर बात ....
खोल दूर उरात दडलेली तुझी हर एक पात ...

तुझे  आणि त्याचे गुपितच ते....पावसाची साथ....
ओला चिंब दिवस आणि भिजलेली रात...
नदीच्या किनारी बांधलेली एकाच लाट.....

अचानक मागे वळून पहिले आणि परत तू दिसलीस आज .....2 comments:

Thank you for your Comment. Appreciate your Interest in the blog!